Biçimi Kitaplar ve Filmler olan projeler
Türkiye’de 70’li yıllarda devlet şiddetinin zirve yapması ve askeri darbelerin yasaklama süreçlerinin ardından “öteki” kimlikler ancak 1980’li yılların ikinci yarısıyla birlikte örgütlenme imkânı buldu. Örgütlenmenin ilk yıllarında bireyler “gayrı resmi” yollarla bir araya gelmek zorunda kaldı. Bu süreçte LGBTİ+ aktivizmi devlet tarafından birçok baskıya maruz kaldı. Bu dönemde Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, LGBTİ+ bireyler için önemli sosyalleşme noktalarıydı. Bu yüzden [...]
Türkiye’de çözüm sürecinin akamete uğradığı 2015-2016 yılları, kamusal alanda üst üste birçok bombalı saldırının yaşandığı çalkantılı bir dönemdi aynı zamada. Çözüm süreci 21 Mart 2013’te Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunmasıyla başlamış, iki buçuk yıl devam eden görüşmeler 2015 yılının başlarında önemli bir eşiğe gelmişti. 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde çözüm sürecinin aktörleri ilk kez birlikte [...]
21 Mart 2013’te Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan’ın barış çağrısı yapan mektubu Diyarbakır’daki Newroz kutlamasında okundu. Bunun ardından PKK, 23 Mart 2013 tarihinde ateşkes ilan etti ve 8 Mayıs 2013’te Türkiye sınırları dışına çekilme sürecini başlattığını duyurdu. Bu, Türkiye devleti ile PKK arasında otuz yıldan fazla sürmekte olan silahlı çatışmanın barışçıl yollarla sonlandırılması amacıyla başlatılan ve “çözüm süreci” [...]
1908 yılında gerçekleşen II. Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) aşama aşama iktidarı ele geçirdi ve 1913 yılında yapılan bir darbeyle idareyi tamamen eline aldı. İTC’nin gerçekleştirdiği politikalar Türkleşme projesine odaklanırken diğer yandan da merkeziyetçi bir anlayışla devletin sahip olduğu gücü artırıp Osmanlı’nın çöküşünü engellemeyi amaçlıyordu. Haliyle, Osmanlı’nın arta kalan son topraklarında etnik/dini homojenleştirme girişimleri İTC için en acil [...]