Biçimi Hafıza Yürüyüşleri olan projeler
Karakutu Derneği, uzun yıllara yayılan sivil toplum deneyimi olan Emrah Gürsel ve Özlem Yalçınkaya’nın hayallerinin sonucu Ocak 2014’te kuruldu. Onları bir araya getiren şey, Türkiye toplumunun demokratikleşmesinin, bireyin özgürleşmesinden başladığına ve bireyin özgürleşebilmesi için geçmişi sorgulaması ve geçmişe eleştirel bir gözle bakabilmesi gerektiğine duydukları ortak inanç oldu. Emrah Gürsel, derneğin“Türkiye’nin son yüz yılda yaşadığı şiddet ve haksızlıkların temel nedenlerine değinilmemesi [...]
Cins Adımlar, feminist tarihçi Andrea Petö tarafından Budapeşte’de, ausZeiten feministisches Archiv tarafından Bohum’da ve Soledad Falabella tarafından Şili’de organize edilen feminist hafıza yürüyüşlerinden esinlendi. 2014 yılında İstanbul’da, Hafızayı Harekete Geçirmek: Kadınların Tanıklığı isimli bir sergi Eylem İçin Hafızayı Harekete Geçirmek atölye programı çerçevesinde düzenlendi. Columbia Üniversitesi’ne bağlı Women Creating Change inisiyatifi tarafından düzenlenen bu atölyede, yurtiçi ve yurtdışından akademisyen, sanatçı [...]