Yenikapı Projesi

I. Dünya Savaşı öncesinde kültürel çeşitliliğin en yoğun olduğu Orta Doğu şehirlerinden birisi Diyarbakır’dı. 20’inci yüzyılın başına kadar Diyarbakır; Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Yahudiler, Keldaniler, Araplar ve Türkler gibi farklı etnik ve dini grupların yan yana birlikte yaşadıkları bir şehirdi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüzyıllar boyunca süregiden, devlet ve gayri Müslim topluluklar arasında hiyerarşik ve sözleşmeye dayalı bir sistem olarak Millet Sistemi, […]