12 Eylül Utanç Müzesi

1960’lı yılların ortasından 1980 yılına kadar geçen sürede, Türkiye’de sosyalist hareket işçi sınıfı, gençlik ve kadınlar arasında ciddi bir kitleselleşme süreci yaşadı. 1971 yılında gerçekleştirilen askeri darbe ile kesintiye uğramış olsa da, 1980’de gerçekleştirilen darbe ile sol hareket kanlı bir şekilde bastırıldı, parlamento lağvedildi ve hak ve özgürlükleri ciddi oranda kısıtlayan bir anayasayı cunta rejimi kabul ettirdi. İstatistiklere göre, darbe […]

Diyarbakır Askeri Cezaevi Projesi

Türkiye’de ulus-devlet yapısının kurulmasından sonra, Türkiye nüfusunun % 15-20’sini oluşturan Kürtler, aralıksız asimilasyon ve baskı politikalarına maruz kaldı. 1950’li yılların sonundan itibaren Kürt özgürlük hareketi içinde yer alan insanlar Kürtlerin kolektif hakları için mücadele vermeye başlamış olsalar da, barışçıl yollarla ortaya konan tanınma amaçlı talepler Türk devleti nezdinde herhangi bir karşılık bulmadı. Kürtlere yönelik, baskı ve sistematik siyasi-ekonomik ayrımcılık politikaları […]