Sahibi Sivil Toplum Kuruluşu olan projeler
Türkiye’de 70’li yıllarda devlet şiddetinin zirve yapması ve askeri darbelerin yasaklama süreçlerinin ardından “öteki” kimlikler ancak 1980’li yılların ikinci yarısıyla birlikte örgütlenme imkânı buldu. Örgütlenmenin ilk yıllarında bireyler “gayrı resmi” yollarla bir araya gelmek zorunda kaldı. Bu süreçte LGBTİ+ aktivizmi devlet tarafından birçok baskıya maruz kaldı. Bu dönemde Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, LGBTİ+ bireyler için önemli sosyalleşme noktalarıydı. Bu yüzden [...]
Hrant Dink Vakfı, 2015 yılında başladığı “Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasını Ortaya Çıkarmak ve Savunmak” projesiyle Türkiye’deki, Ermeni, Rum, Yahudi ve Süryani toplumlarına ait manastır, kilise, şapel, okul, sinagog, hastane, yetimhane ve mezarlık gibi yapıların bir dökümünü çıkararak, bu yapılara ait verileri kayıt altına aldı. Bu projeyle, günümüz Türkiye’sinde gerçekleştirilen kültürel mirasa ait yapıların korunması, yenilenmesi projelerine örnek teşkil edecek alternatif [...]
Türkiye’de çözüm sürecinin akamete uğradığı 2015-2016 yılları, kamusal alanda üst üste birçok bombalı saldırının yaşandığı çalkantılı bir dönemdi aynı zamada. Çözüm süreci 21 Mart 2013’te Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunmasıyla başlamış, iki buçuk yıl devam eden görüşmeler 2015 yılının başlarında önemli bir eşiğe gelmişti. 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde çözüm sürecinin aktörleri ilk kez birlikte [...]
Agos Gazetesi, Ermeni kimliğini oluşturan dil, kültür ve tarihi değerlere sahip çıkmak, onu yeni kuşaklara taşımak, Türkiye’de yaşayan Ermenileri tanıyıp, topluma entegre etmek, onların sorunlarını Türkiye’nin gündemine sokmak ve sorunlarına çözüm üretmek gibi misyonlarla Hrant Dink ve bir grup arkadaşı tarafından 1996 yılında kuruldu. Cumhuriyet döneminde Türkçe ve Ermenice yayın yapan ilk gazete olması açısından Agos önemli bir dönüm noktası. [...]
Umut Arşivi’nin temelleri, Düzceli Kiracı Evsiz Depremzedeler’in 1999 depreminden bugüne sürdürdüğü sağlıklı ve güvenli konut hakkı mücadelesinin video arşivi ile atıldı. Bu mücadelenin ürünü olarak hayata geçirilen Düzce Umut Evleri “Birlikte hak arayışı, birlikte tasarım, birlikte inşaat” ilkesiyle, Türkiye’nin ilk kullanıcı katılımı ile gerçekleştirilmiş toplu konut projesi oldu. Bugün inşaatı devam eden Düzce Umut Evleri’nin hikâyesi on sekiz yıldır sürdürülen [...]
Karakutu Derneği, uzun yıllara yayılan sivil toplum deneyimi olan Emrah Gürsel ve Özlem Yalçınkaya’nın hayallerinin sonucu Ocak 2014’te kuruldu. Onları bir araya getiren şey, Türkiye toplumunun demokratikleşmesinin, bireyin özgürleşmesinden başladığına ve bireyin özgürleşebilmesi için geçmişi sorgulaması ve geçmişe eleştirel bir gözle bakabilmesi gerektiğine duydukları ortak inanç oldu. Emrah Gürsel, derneğin“Türkiye’nin son yüz yılda yaşadığı şiddet ve haksızlıkların temel nedenlerine değinilmemesi [...]
Cins Adımlar, feminist tarihçi Andrea Petö tarafından Budapeşte’de, ausZeiten feministisches Archiv tarafından Bohum’da ve Soledad Falabella tarafından Şili’de organize edilen feminist hafıza yürüyüşlerinden esinlendi. 2014 yılında İstanbul’da, Hafızayı Harekete Geçirmek: Kadınların Tanıklığı isimli bir sergi Eylem İçin Hafızayı Harekete Geçirmek atölye programı çerçevesinde düzenlendi. Columbia Üniversitesi’ne bağlı Women Creating Change inisiyatifi tarafından düzenlenen bu atölyede, yurtiçi ve yurtdışından akademisyen, sanatçı [...]
Türkiye’nin son 50 yıllık tarihine bakıldığında, askeri müdahaleler ve kontrgerilla pratikleri sürecinde gerçekleşen ve geniş çaplı insan hakları ihlallerinin vuku bulduğu ciddi rejim değişiklikleri olduğu görülür. Bu bağlamda, iki tarihsel dönemin bilhassa önem arz ettiği görülecektir: 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe ve Kürt hareketinin 1990’lı yıllarda kitleselleşmesi karşısında Türk devletinin uyguladığı politikalar. 1980 yılında, Kemalist rejimi restore etmek [...]
1923 yılında Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan ve II. Dünya Savaşı sonrasına kadar devam eden Tek-Parti dönemi boyunca, Cumhuriyet Halk Partisi kendisine muhalefet eden siyasi partilere, gruplara ya da kişilere karşı hiç tolerans göstermedi. CHP, kuruluşundan hemen sonra, devlet ideolojisi olarak radikal laik bir anlayışı, etnik temelli Türk milliyetçiliğini ve katı merkeziyetçiliği içeren Kemalist doktrini benimsedi. Bu doğrultuda, herhangi bir alternatif siyasi [...]
Süryaniler, Mezopotamya’da yaşayan en eski inanç gruplarından birisi olmalarının yanı sıra tarihteki en eski Hristiyan topluluklarından birisidir. Her ne kadar Osmanlı dönemi boyunca Süryaniler ile Müslümanlar arasındaki ilişki sorunlardan azade olmasa da, bu iki dini grubun üyeleri birlikte yaşamayı başardılar. Fakat Osmanlı’nın çöküşü ve I. Dünya savaşası sonrasında, özellikle Türk ulus-devlet sınırları içerisinde kalan Süryanilerin karşı karşıya kaldığı zorluklar yeni [...]