Sahibi Merkezi Yönetim olan projeler
I. Dünya Savaşı öncesinde kültürel çeşitliliğin en yoğun olduğu Orta Doğu şehirlerinden birisi Diyarbakır’dı. 20’inci yüzyılın başına kadar Diyarbakır; Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Yahudiler, Keldaniler, Araplar ve Türkler gibi farklı etnik ve dini grupların yan yana birlikte yaşadıkları bir şehirdi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüzyıllar boyunca süregiden, devlet ve gayri Müslim topluluklar arasında hiyerarşik ve sözleşmeye dayalı bir sistem olarak Millet Sistemi, [...]
IV. Pir Sultan Abdal Şenlikleri 1993 yılında Sivas’ta gerçekleştirildi. Bu buluşma, Türkiye’deki en büyük etnik-dini gruplardan birisi olmasına rağmen kimlikleri devlet tarafından tanınmayan Aleviler için oldukça önemli bir buluşmaydı. Bu festival kapsamında yapılan konferanslar, tartışmalar, konuşmalar ve çeşitli dini ritüeller binlerce Alevi ile birçok Alevi örgütünü bir araya getirmekteydi. 2 Temmuz 1993’te bu festivale katılmak için Sivas’ta bulunan ve Madımak [...]
915-921 yılları arasında Van’da inşa edilen Ahtamar Katedrali, Orta Çağ Ermeni mimarisinin en değerleri örnekleri arasında kabul ediliyor. Mezopotamya’daki en görkemli tarihsel yapılar arasında yer alan bu kilise, Van merkezine yaklaşık 45 km uzaklıkta bulunan Ahtamar Adası’nda. Civarında yaşayan Ermeni toplumu ile birlikte kilisenin yüzyıllar boyunca süren varlığı 20’nci yüzyılın başına kadar ciddi bir engelle karşılaşmadı. Lakin I. Dünya Savaşı [...]
Süryaniler, Mezopotamya’da yaşayan en eski inanç gruplarından birisi olmalarının yanı sıra tarihteki en eski Hristiyan topluluklarından birisidir. Her ne kadar Osmanlı dönemi boyunca Süryaniler ile Müslümanlar arasındaki ilişki sorunlardan azade olmasa da, bu iki dini grubun üyeleri birlikte yaşamayı başardılar. Fakat Osmanlı’nın çöküşü ve I. Dünya savaşası sonrasında, özellikle Türk ulus-devlet sınırları içerisinde kalan Süryanilerin karşı karşıya kaldığı zorluklar yeni [...]
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından hemen sonra başlayan tek-parti iktidarı, II. Dünya Savaşı bitimine yani iki partili rejimin başlamasına kadar sürdü. Hem ABD’nin Kemalist rejime yapmış olduğu baskılar sonucu hem de Türkiye’nin dönüşen iç dinamikleri nedeniyle ilk çok partili, demokratik seçim ancak 1950 yılında gerçekleştirildi. Seçilme sürecinde demokrasinin seviyesini artırma sözleriyle Demokrat Parti 1950 seçimlerinde birinci parti seçildi ve Adnan [...]